Medlemskap

I Svensk Förening för Oral Protetik finns fyra olika medlemskap: ordinarie, associerad, senior och hedersmedlem.

Ordinarie medlem: Tandläkare med specialistkompetens i oral protetik eller ST-tandläkare i oral protetik. Villkor: Medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund. Ordinarie medlem äger rösträtt vid föreningssammanträde och kan inväljas i styrelsen.
Medlemsavgift: 250 SEK/år

Associerad medlem: Har speciellt intresse i ämnesområdet oral protetik. Äger ej rösträtt och kan inte inväljas i styrelsen. Medlemsavgift: 150 SEK/år

Senior medlem: Ordinarie medlem kan det år den fyller 65 år, ansöka om seniormedlemskap. Medlemsavgift: 150 SEK/år

Hedersmedlem: Väljs av föreningen enligt §3 i stadgarna och är avgiftsbefriad i sitt medlemskap.

Medlemsavgiften erläggs till Svensk Förening för Oral Protetik via Plusgirokonto 22 45 87 – 6 och varje medlem kan via föreningens hemsida administrera sitt medlemskap och kontrollera att årsavgiften är erlagd. Aktivt medlemskap (= betald avgift) ger bland annat reducerad konferensavgift vid Tylösandsmötet och informationsmail från föreningens hemsida om aktuella händelser inom ämnesområdet.

Ansök om medlemskap

Ansök först om medlemskap (se länk nedan) och betala in medlemsavgiften.

När medlemsavgiften är registrerad så kommer medlemskapet godkännas

 

Ansök om medlemskap här