Medlemskap

I Svensk Förening för Oral Protetik finns fyra olika medlemskap: ordinarie, associerad, senior och hedersmedlem.

Ordinarie medlem: Tandläkare med specialistkompetens i oral protetik eller ST-tandläkare i oral protetik. Villkor: Medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund. Ordinarie medlem äger rösträtt vid föreningssammanträde och kan inväljas i styrelsen.
Medlemsavgift: 250 SEK/år (2021)

Associerad medlem: Har speciellt intresse i ämnesområdet oral protetik. Äger ej rösträtt och kan inte inväljas i styrelsen. Medlemsavgift: 150 SEK/år (2021)

Senior medlem: Ordinarie medlem kan det år den fyller 65 år, ansöka om seniormedlemskap. Medlemsavgift: 150 SEK/år (2021)

Hedersmedlem: Väljs av föreningen enligt §3 i stadgarna och är avgiftsbefriad i sitt medlemskap.

Medlemsavgiften erläggs till Svensk Förening för Oral Protetik via Plusgirokonto 22 45 87 – 6 och varje medlem kan via föreningens hemsida administrera sitt medlemskap och kontrollera att årsavgiften är erlagd. Aktivt medlemskap (= betald avgift) ger bland annat reducerad konferensavgift vid Tylösandsmötet och informationsmail från föreningens hemsida om aktuella händelser inom ämnesområdet.

Ansök om medlemskap

Ansök om medlemskap här