Svensk förening
för oral protetik

Swedish society for prosthodontics

Svensk Förening för Oral Protetik har till syfte att - behandla frågor som berör specialiteten oral protetik - tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen - främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet - representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och - andra organisationer - samarbeta med andra specialistföreningar. Föreningen har idag ca 300 medlemmar var av 174 är specialister i oral protetik.

 • Tylösandsdagarna

  16-18 september 2020

 • Odontologisk Riksstämma

  11-13 November 2020 i Göteborg

 • Vårmöte 2020

  14-15 maj i Linköping

 • SSPD 2020

  48th Annual meeting
  19-21 August, Gothenburg, Sweden

Kalender

Vi har en kalender där du hittar alla evengemang och events. Gå vidare genom att klicka på Kalender i menyn eller klicka på länken nedan.

Gå till kalender ›