Svensk förening
för oral protetik

Swedish society for prosthodontics

Svensk Förening för Oral Protetik har till syfte att - behandla frågor som berör specialiteten oral protetik - tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen - främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet - representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och - andra organisationer - samarbeta med andra specialistföreningar. Föreningen har idag ca 300 medlemmar var av 174 är specialister i oral protetik.

 • Tylösandsdagarna 2023

  Välkomna till TYLÖSANDSDAGARNA 16-18 SEPTEMBER 2023

 • Odontologisk Riksstämma 2023

  15-17 November 2023

 • Vårmöte 11-12 maj 2023

  Borås

 • SSPD 2023

  Next meeting will be in Gothenburg, Sweden 2023

  For more information visit: sspd.no

   

Nyheter

Se fler ›

Kalender

Vi har en kalender där du hittar alla evengemang och events. Gå vidare genom att klicka på Kalender i menyn eller klicka på länken nedan.

Gå till kalender ›