Svensk förening
för oral protetik

Swedish society for prosthodontics

Svensk Förening för Oral Protetik har till syfte att - behandla frågor som berör specialiteten oral protetik - tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen - främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet - representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och - andra organisationer - samarbeta med andra specialistföreningar. Föreningen har idag ca 300 medlemmar var av 174 är specialister i oral protetik.

 • Tylösandsdagarna 2022

  Välkomna till TYLÖSANDSDAGARNA 14-16 SEPTEMBER 2022

 • Odontologisk Riksstämma 2022

  16-18 November 2021

 • Vårmöte 1-2 juni 2022

  STOCKHOLM

 • SSPD 2022

  Next meeting will be in Århus, Denmark in 2022

  For more information visit: sspd.no

   

Kalender

Vi har en kalender där du hittar alla evengemang och events. Gå vidare genom att klicka på Kalender i menyn eller klicka på länken nedan.

Gå till kalender ›