Rikstämmekommittén

SFOP:s Riksstämmekommitté består av följande protetiker:

Pernilla Larsson Gran,  ordf
Maria George

Programidéer mottages tacksamt till ordförandes

pernilla.larsson.gran@lio.se