Om SFOP

Svensk Förening för Oral Protetik (SFOP) har sitt ursprung dels ur Svensk Förening för Protetik och Bettfysiologi (SFPB), dels ur Sveriges Oralprotetikers Förening (SOPF). 1987 upphörde SOPF och medlemmarna överfördes till SFPB och till Sektionen för Oral Protetik.

I och med utgången av 1994 upphörde SFPB och dess två sektioner. Sektionerna för oral protetik och för bettfysiologi bildade egna ämnesföreningar.

F.o.m 1995 är Svensk Förening för Oral Protetik en ämnesförening inom Sveriges Tandläkarförbund.
Svensk Förening för Oral Protetik har till syfte att – behandla frågor som berör specialiteten oral protetik – tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen – främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet – representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och – andra organisationer – samarbeta med andra specialistföreningar.

Föreningen har idag ca 300 medlemmar var av 174 är specialister i oral protetik.

Av våra stadgar framgår vem som kan bli medlem. Kontakta oss gärna om Du önskar att bli medlem. Som medlem får Du inbjudan till SFOP:s Tylösandsdagar. Du har också tillgång till SFOP:s diskussionsgrupp.