Styrelse

 • Karin Hammarlund

  Ordförande

  Avdelningen för Särskilda vårdfrågor
  Tandvårdsenheten
  Box 6416
  113 82 Stockholm

 • Maria George

  Vice ordförande

  Folktandvården Stockholms län AB
  Eastmaninstitutet Protetik
  Dalagatan 11
  Box 6031
  102 31 Stockholm

 • Johan Asplund

  Skattmästare

  Centrum för Oral rehabilitering
  581 85 Linköping

 • Catharina Göthberg

  Sekreterare

  Avdelningen för oral protetik
  Odontologiska Institutionen
  Folktandvården
  Region Jönköpings län

 • Anastasios Grigoriadis

  Webmaster

  Karolinska Institutet
  Institutionen för odontologi
  Enheten för oral rehabilitering

  Box 4064, 141 04 Huddinge