Styrelse

 • Maria George

  Ordförande

  Folktandvården Stockholms län AB
  Eastmaninstitutet Protetik
  Dalagatan 11
  Box 6031, 102 31 Stockholm

 • Jenny Petersson

  Vice ordförande

  Specialistkliniken för Oral Protetik-Parodontologi-Endodonti
  Södra Älvsborgs Sjukhus
  501 82 Borås

 • Pernilla Larsson Gran

  Skattmästare

  Folktandvården Druvan

  Centrum för Oral Rehabilitering

  Magasinsgatan 2

  601 82 Norrköping

 • Catharina Göthberg

  Sekreterare

  Avdelningen för Oral protetik
  Odontologiska Institutionen
  Box 1030, 551 11 Jönköping

 • Anastasios Grigoriadis

  Webmaster

  Karolinska Institutet
  Institutionen för Odontologi
  Enheten för Oral rehabilitering
  Box 4064, 141 04 Huddinge