Styrelse

 • Lars Hjalmarsson

  Lars Hjalmarsson

  Ordförande

  Folktandvården Sörmland
  Specialisttandvården, oral protetik
  Mälarsjukhuset
  631 88 Eskilstuna

 • Maria George

  Vice ordförande

  Folktandvården Stockholms län AB
  Eastmaninstitutet Protetik
  Dalagatan 11
  Box 6031
  102 31 Stockholm

 • Johan Asplund

  Skattmästare

  Centrum för Oral rehabilitering
  581 85 Linköping

 • Birger Narby

  Sekreterare

  Folktandvården Sörmland
  Specialisttandvården, oral protetik
  Mälarsjukhuset
  631 88 Eskilstuna

 • Karin Hammarlund

  Ledamot / Webmaster

  Avdelningen för Särskilda vårdfrågor
  Tandvårdsenheten
  Box 6416
  113 82 Stockholm