Styrelse

 • Maria George

  Ordförande

  Folktandvården Stockholms län AB
  Eastmaninstitutet Protetik
  Dalagatan 11
  Box 6031
  102 31 Stockholm

 • Jenny Petersson

  Vice ordförande

  Specialistkliniken för Oral Protetik-Parodontologi-Endodonti

  Södra Älvsborgs Sjukhus I  501 82 BORÅS

 • Johan Asplund

  Skattmästare

  Centrum för Oral rehabilitering
  581 85 Linköping

 • Catharina Göthberg

  Sekreterare

  Avdelningen för oral protetik
  Odontologiska Institutionen
  Folktandvården
  Region Jönköpings län

 • Anastasios Grigoriadis

  Webmaster

  Karolinska Institutet
  Institutionen för odontologi
  Enheten för oral rehabilitering

  Box 4064, 141 04 Huddinge