Tylösandsdagarna

Välkomna till TYLÖSANDSDAGARNA 20-22 SEPTEMBER 2017!

Ett Skruvat Drama – Nya vinklar på implantat

Kan vi använda oss av nya tekniker, nya material, nya insikter för att jobba förutsägbart?
Ett makalöst hett föreläsarkoppel släpps lös för att klargöra allt för oss under 3 dagar!

http://sfop.tylosand.se/