Anvisningar för ST-utbildning i oral protetik

I anvisningarna anges delmålbeskrivningarna från Socialstyrelsen och kompletterande anvisningar enligt överenskommelse i SFOP (Svensk Förening för Oral Protetik) och i Diagonalen (nationellt nätverk för huvudhandledare i oral protetik).

Målen anger vad en nybliven specialist ska kunna utöver kunskaper och färdigheter från grundutbildningen.

Anvisningarna kan tillämpas som ett stöd för utbildningsansvarig i syfte att ta fram den individuella utbildningsplanen.

För Svensk Förening för Oral Protetik (SFOP), 27 november 2023

/Styrelsen

 

Klicka på länk nedan för att ladda ner anvisningarna

ST Oral Protetik 2023 11 27