ST-kurs 2024

SFOPs ST-kurs inom oral protetik

Tandslitage – En växande utmaning inom tandvården

Tandslitage utgör ett alltmer utbrett problem inom tandvården, med en rad samverkande faktorer som ligger bakom, bland annat kemiska, mekaniska och biologiska faktorer. Denna komplexitet medför utmaningar i studier av tandslitage. Trots en globalt hög förekomst saknas evidensbaserade riktlinjer för diagnos och behandling.

Denna kurs syftar till att ge en övergripande översikt av tandslitage, med fokus på ett systematiskt arbetssätt för effektiv prevention och restaurativ behandling.

Datum: 22 maj 2024

Tid: 10:00-17:00.

Plats: Karlstad CCC, lokal ”Nils Ferlin”

Sista anmälningsdag är 10 april 2024!

Schema

9:30-10:00 Fika

10:00-12:00 Bakgrund och klinisk diagnostik, Wedad Hammoudi

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Gastrointestinala tillstånd som kan bidra till tandslitage. Fokus kommer att ligga på GERD, men även andra tillstånd som orsakar upprepade kräkningar kommer att beröras, Lucian Grando Marinica

14:00-15:00 Det nya indexet för erosioner, Carl-Fredrik Arnelund

15:00-15:15 Fika

15:15-17:00 Preventiv behandling, strategier för restaurativ behandling och materialval, Wedad Hammoudi

Föreläsare

Wedad Hammoudi, Specialist i oral protetik, PhD, Eastman institutet, Folktandvården Stockholm

Carl-Fredrik Arnelund, specialisttandläkare i oral protetik, centrum för specialisttandvård, region Örebro

Lucian Marinica Grando, Specialistläkare, Mag-tarmsektionen, Medicinska kliniken USÖ

 

Middag

Gemensam ST-kursmiddag klockan 18:30 på Olssons Bazar i Karlstad

 

Kursbeskrivning

Denna kurs syftar till att ge en övergripande översikt av tandslitage, med fokus på ett systematiskt arbetssätt för effektiv prevention och restaurativ behandling.

Kursen syftar till att bidra till kunskaper inom följande kompetensområden enligt HSLF-FS 2017:77:

• Oral protetik 1.Psykologi och psykiatri (t.ex. patienter med ätstörningar och alkoholism)
• Oral protetik 3. Övriga systemsjukdomar och tillstånd (t.ex. GERD och andra gastrointestinala tillstånd som orsakar upprepade kräkningar)
• Oral protetik 6. Oralpatologiska sjukdomar och tillstånd
• Oral protetik 9. Läkemedel
• Oral protetik 11.Diagnostisering, behandling och uppföljning

 

Anmälan och betalning för SFOPs ST-kurs

Klicka här SFOPS kurs 

Boende

Klicka på anmälan ovan