SFOP konferenser

SFOP har två årliga konferenser:

SFOP:s Vårmöte 
är en konferens för aktiva medlemmar som behandlar frågor som berör specialiteten Oral Protetik.

Tylösandsdagarna är en ämneskonferens öppen för alla med ett intresse för protetik. Tylösandsdagarna  har arrangerats sedan 1984 och är numera den största, intressantaste och roligaste mötespunkten, med fokus på protetik, för tandläkare, tandtekniker och dental- och implantatleverantörer i Sverige.

fil-2016-09-17-17-40-28