Länkar

Sveriges tandläkarförbund
Här finns information om aktuella utredningar, Odontologisk Riksstämma, kursnämnderna, Tandläkartidningen, fonder etc
www.tandlakarforbundet.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Nyheter, press, politik
www.skl.se

Socialstyrelsen
Aktuellt om hälso-och sjukvård, författningar, utredningar etc
www.socialstyrelsen.se

Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry
Information om årsmöte samt kliniker som bedriver specialistutbildning
www.sspd.no

ICP International College of Prosthodontists
www.icp-org.com´

Nya tandvårdsstödet
Här kan ni via www.regeringen.se få information om förslaget på det nya tandvårdsstödet. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/78060

TLV   TLV | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, subvention av läkemedel och tandvård, högkostnadsskydd

Försäkringskassan Tandvården – Försäkringskassan

Ämnesföreningar

Svensk käkkirurgisk förening

Svensk Käkkirurgisk Förening

Svenska Parodontologföreningen

Välkommen till Svenska parodontologföreningen

Svenska Ortodontiföreningen

www.sof.w.se/

Svenska Pedodontiföreningen

Svenska Pedodontiföreningen

Svenska Förening för Odontologisk Radiologi

Svensk förening för odntologisk radiologi

Sveriges Tandhygienistförening

Sveriges Tandhygienistförening

Informationssidor

SBU

SBU – kunskapscentrum för hälso- och sjukvården 

Fass

FASS.se 

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket

Saknar Du några länkar? Kontakta webmaster@sfop.se.