SFOP vårmöte

Vårmöte 18-19 maj i Norrköping

 

”Lär känna din framtid i Peking – utbildning, arbetssätt och material”

Plats: De Geer konsert och kongress, Norrköping

För program och anmälan se under ”Nyheter” 

 

Varmt Välkomna!