SFOP vårmöte 2024

Vårmöte 23-24 maj 2024 – Karlstad

 

Protetisk rehabilitering vid bettavvikelser och asymmetrier

För anmälan se här: Vårmötet 2024/SFOPs ST-kurs

För program: Vårmötet 2024