Guldpristagare 2021

Bland de forskningsrapporter som presenterades inom ämnet Oral protetik vid Odontologiska Riksstämman 2021 går svensk Förening för Oral Protetiks guldpris för bästa presentation till:

 

Övertandläkare Ulrica Gidlund

för hennes presentation av forskningsprojektet

IS THERE A DIFFERENCE IN ORAL HEALTH BETWEEN PATIENTS WITH SEVERE ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA NERVOSA AND NON-SPECIFIC BINGE EATING DISORDER? – A CLINICAL CROSS-SECTIONAL PILOT STUY

 

Motivering:

För en välstrukturerad och skarp rapport som med stor vikt för ämnesområdet Oral protetik i Sverige. Vi ser fram emot att ta dela av fortsättningen på detta projekt.

 

För SFOP´s räkning

Catharina Göthberg,  Anastasios Grigoriadis, Johan Asplund

 

 

 

Tidigare Guldpristagare

2010 Zdravto Bahat Tandtekniker o Camilla Ahlgren

2011 Sibel Bergenblock

2012 Marcus Borg

2013 Mattias Pettersson

2014 Nicole Winitsky

2015 Sargon Barkarmo

2016 Maria Kassapidou

2017 Wedad Hammoudi

2018 Ulrica Gidlund

2019 Maja Begovic

2020 Wedad Hammoudi