Västmanland

Landsting

Specialistcentrum Oral Rehabilitering
Centrallasarettet
721 89 VÄSTERÅS
Tfn: 021-17 54 70
Fax: 021-17 54 64
E-post: ftv.oral.rehabilitering@ltv.se
Webbsida: www.ltvastmanland.se

Privat

Peter Schulz
Smedjegatan 15
722 13 VÄSTERÅS
Tfn: 021-147860
E-post: peterschulz@telia.com
Webbsida: www.peterschulz.se