Västerbotten

Landsting

Protetik
Tandläkarhögskolan, 8 trappor
901 85 UMEÅ
Tfn: 090-785 62 60
Fax: 090-12 74 05
E-post: specialistkliniken@vll.se

Fakultet

Institutionen för odontologi/ Protetik
1A, våning 8, Norrlands universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
Tfn: 090-785 60 00
Fax: 090-774 46 0
Webbsida: www.odont.umu.se