Vårmöte 2024 – Program

Protetisk rehabilitering vid bettavvikelser och asymmetrier

 

23-24 maj 2024

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

 

Torsdag 23 maj

09:45 – 10:15 Registrering och FIKA

10:15 – 10:30  Välkommen                                                                                            SFOP:s styrelse

10:30 – 10:45  Välkommen till Karlstad                                                                                 Per Häger

10:30 – 12:30  Ortognatkirurgi på protetisk indikation           Annika Torbjörner, Sandro Halbritter                        – en Värmlandsmodell vid stora bettavvikelser   Ewa Ostapkowicz, Per Häger

12:30 – 13:30 LUNCH

13:30 – 15:00 Ortognatkirurgi på protetisk indikation           Annika Torbjörner, Sandro Halbritter                        – en Värmlandsmodell vid stora bettavvikelser    Ewa Ostapkowicz, Per Häger

15:00 – 15:30 FIKA

15:30 – 16:00 Presentation av doktorsavhandling                                                       Nicole Winitsky

16:00 – 16:30 Guldprisföreläsning

16:30 – 17:00 Presentation av nya specialister

17:00 Avslutning

19:00 – 19:30 Fördrink

19:30 – 01:00 MIDDAG + trevlighet

 

Fredag 24 maj

08:45 – 09:00 Information                                                                                                SFOP:s styrelse

09:00 – 09:30 Presentation av doktorsavhandling                                                          Julia Olander

09:30 – 10:00 Presentation av doktorsavhandling                                                         George Homsi

10:00 – 10:30 FIKA

10:30 – 12:00 Kamouflagebehandling eller kausalbehandling      Anders Magnusson, Magnus Ahl,                                                                                                     Catharina Göthberg, Maria Kassapidou

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14:00 forts. Kamouflagebehandling eller kausalbehandling

14:00 – 15:00 Patientperspektivet                                                                           Thomas P Larsson

15:00 – Avslutning och FIKA

 

 

Föreläsare

Per Häger, specialist i oral protetik

Annika Torbjörner, specialist i oral protetik, Odont Lic

Sandro Halbritter, specialist i käkkirurgi

Ewa Ostapkowicz, specialist i oral protetik

Nicole Winitsky, specialist i oral protetik, Odont Dr

Julia Olander, ST-tandläkare, Odont Dr

George Homsi, specialist i oral protetik, Odont Dr

Anders Magnusson, specialist i ortodonti, Odont Dr

Magnus Ahl, specialist i käkkirurgi, doktorand

Catharina Göthberg, specialist i oral protetik, Med Dr

Maria Kassapidou, specialist i oral protetik, Odont Dr

Thomas P Larsson, patient