Vårmöte 2023 – Program

Bara i Borås – Material och design

Tid: 11-12 maj 2023

Plats: Borås kongress. Akademiplatsen 2, Borås

 

Program

Torsdag 11 maj

09 45 – 10 15 Registrering och kaffe

10 15 – 10 30 Välkommen

10 30 – 12 30 Komposit – möjligheter och tekniker. (Olof Ekdahl, Clas Oscarsson)

LUNCH

13 30 – 15 00 Tema keramik: Höghållfasta keramer, en klinisk – materialvetenskaplig uppdatering. (Per Vult von Steyern)

KAFFE

15 30 – 16 30 forts Tema keramik: Ytbehandling av dentala material vid adhesiv cementering/bonding (Lisa Papia)

16 30 – 17 00 ”Smart textiles i Borås” (Linda Nydén)

17 00 -17 15 Presentation av Borås. (Boråskliniken)

17 15 – 17 30 Nya specialister

19 00 – 19 30 Fördrink, Sinnenas Hus – Yxhammarsgatan 30

19 30 – 00 00 Middag med tema Schlager, klädsel: ”glitter och glamour”

Fredag 12 maj

08 45 – 09 00 Information

09 00 – 09 30 Presentation av doktorsavhandling: Cobalt-Chromium alloys in fixed prosthodontics. (Maria Kassapidou)

09 30 – 10 45 forts Tema keramik: Hur fungerar tand- och implantatstödda keramiska konstruktioner i kliniken jämfört med metallkeramik. (Christel Larsson)

KAFFE

11 15 – 11 30 Guldprisföreläsning

11 30 – 12 00 Föreläsning ny hedersmedlem i SFOP

12 00 – 12 30 Presentation av doktorsavhandling: Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes. (Peyman Ghiasi)

LUNCH

13 30 – 15 00 Digitala flöden – materialval, arbetsgång, tekniska svårigheter/fallgropar. (Michael Braian)

15 00 – Avslutning och kaffe

 

Föreläsare

Olof Ekdahl, tandläkare

Clas Oscarsson, tandläkare, president SACD

Per Vult von Steyern, specialist oral protetik, professor

Lisa Papia, tandtekniker, Docent

Linda Nydén, projektkoordinator för Smart textiles

Maria Kassapidou, specialist oral protetik, Odont. Dr

Christel Larsson, specialist oral protetik, Docent

Peyman Ghiasi, specialist oral protetik, Odont. Dr

Michael Brain, ST-tandläkare, tandtekniker, Odont. Dr

 

Anmälan och betalning för Vårmötet

(OBS! Gäller ej SFOPs ST-kurs, se separat anmälan www.sfop.se/st-kurs)

Anmälan och betalning sker till SFOP:s skattmästare pernilla.larsson.gran@regionostergotland.se senast 6 april 2023. Betalning skall ske omgående efter anmälan till plusgirokonto 22 45 87-6. Om faktura önskas emotses faktureringsunderlag i samband med anmälan.

Konferensavgiften är 6000 kr (reducerad avgift för ST-tandläkare 3000 kr).

Vänligen ange även om du har önskemål om särskild kost.

Vid avbokning senast 6 april 2023 återbetalas hela konferensavgiften. Vid senare återbud sker ingen återbetalning.

Boende

På nedanstående hotell som ligger inom gångavstånd från konferensanläggningen lämnas rabatt vid bokning med nämnda kod. Hotell bokas separat direkt med hotellet.

Boende: Hotell Scandic Plaza Borås.  Bokningskod BSVE100523. Sista dag att boka med rabatt är 10 april 2023.

 

Medlemsavgiften för 2023

Har du inte hunnit betala medlemsavgiften för 2023, så kan du göra det direkt nu genom att Swisha till 123 065 6843 eller till plusgirokonto 22 45 87-6. För belopp se nedan de olika medlemskap:

Ordinarie medlem: Tandläkare med specialistkompetens i oral protetik eller ST-tandläkare i oral protetik. Villkor: Medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund. Ordinarie medlem äger rösträtt vid föreningssammanträde och kan inväljas i styrelsen. Medlemsavgift: 250 SEK/år (2023)

Associerad medlem: Har speciellt intresse i ämnesområdet oral protetik. Äger ej rösträtt och kan inte inväljas i styrelsen. Medlemsavgift: 150 SEK/år (2023)

Senior medlem: Ordinarie medlem kan det år den fyller 65 år, ansöka om seniormedlemskap. Medlemsavgift: 150 SEK/år (2023)