Vad är bra och vad kan bli bättre inom ST för tandläkare? Möjlighet att lämna synpunkter till och med den 25 februari 2016

Vad är bra och vad kan bli bättre inom ST för tandläkare?
– möjlighet att lämna synpunkter

Hej,
Detta mail kommer från Socialstyrelsens projektgrupp och innehåller kort information om vårt föreskriftprojekt rörande ST samt en länk till en enkät.

Länken till vår enkät hittar du längst nedan och den går att besvara till och med den 25 februari 2016

• Översyn av SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.
Sedan 2015 pågår en översyn avseende bestämmelserna om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (diarienr. 7098/2015). Arbetet innefattar bland annat att se över dagens specialitetsindelning, specifika målbeskrivningar samt de övergripande bestämmelserna som reglerar ST. Den nya föreskriften kommer att vara juridisktbindande och träder ikraft efter formellt remissförfarande och beslut av generaldirektören.
• Denna enkät omfattar övergripande frågor.
Vi skulle vilja ge er möjlighet att lämna input rörande vissa frågor och påståenden,exempelvis rörande handledning. Underlaget är endast en del i vår utredning och kommer inte användas i annat syfte än att ge oss en insyn i verkligheten. Svaren är därför anonyma, ni fyller bara i där ni vill och kan svara.
Har ni andra synpunkter kan dessa lämnas under sista frågan ”ÖVRIGT”

• LÄNK till enkät.
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1046196&Pwd=47553925

Tack för din medverkan!

Vid frågor, tveka inte heller höra av er till projektledare Helene Klackenberg Ingrao på mail:
helene.ingrao@socialstyrelsen.se