Uppsala

Landsting

Specialisttandvården Kaniken/ Oral protetiska kliniken
Västra Ågatan 16
753 09 UPPSALA
Tfn: 018-611 63 80
Fax: 018-69 29 47
E-post: x.x@lul.se

Privat

Uppsala Käkkirurgiska Centrum
Vaksalagatan 8
753 20 UPPSALA
Tfn: 018-660560