Stockholm

Landsting

Eastmaninstitutet
Dalagatan 11
113 24 STOCKHOLM
Tfn: 08 123 165 63
E-post: prot.eastmaninstitutet@ftv.sll.se
Webbsida: http://www.ftv.sll.se

Folktandvårdens specialistklinik för käkprotetik
Karolinska sjukhuset, Box 60500
171 76 SOLNA
Tfn: 08 517 757 34
E-post: prot.st-eriks.sjh@ftv.sll.se
Webbsida: http://www.ftv.sll.se

 

Fakultet

Karolinska Institutet Odontologiska Institutionen Avd för Protetik
Box 4064, Alfred Nobels allé 8, 6tr
141 04 HUDDINGE
Webbsida: http://www.ki.se

Privat

Distriktstandvården Drottninggatan
Drottninggatan 65
111 36 STOCKHOLM
Tfn: 08-412 007 50
Ekström Susan
Stupvägen 1
191 42 SOLLENTUNA
Tfn: 08 96 52 85

Elliot Richard
Grevgatan 22A
149 34 NYNÄSHAMN
Tfn: 08 520 14 100

Holmgren Arne
Nynäsvägen 56C
136 40 HANINGE
Tfn: 08 777 38 00

Lothigius Eric
Kungsgatan 54
111 35 STOCKHOLM
Tfn: 08 41 11 61

Moberg Lars-Erik
Linnégatan 52, C/o von Bahr
114 54 STOCKHOLM
Tfn: 08 661 36 36

Specialistkliniken för dentala implantat
Värmdövägen 121
131 37 NACKA
Tfn: 08 718 30 50
Fax: 08 718 00 13

Specialisttandvården Sophiahemmet
Valhallavägen 91, Box 5605
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-4062781, 070-6688991
E-post: x.x@sophiahemmet.se
Webbsida: www.sophiahemmet.se

Steen Anders
Harpsundsvägen 76
124 58 BANDHAGEN
Tfn: 08 86 78 84
E-post: asab@chello.se

Åhman Bertil
Lövgatan 70
169 32 SOLNA
Tfn: 08 82 10 14
E-post: bertilahman@hotmail.com