Skåne

Landsting

Centrum för Specialisttandvård – Oral Protetik
Järnvägsgatan 10 A
252 78 HELSINGBORG
Tfn: 042-406 71 80
E-post: speckliniken.protetik.helsingborg@skane.se
Webbsida: http://www.skane.se

Centrum för Specialisttandvård – Oral Protetik
Axel Kleimers väg 2
291 33 KRISTIANSTAD
Tfn: 044-309 36 70
E-post: speckliniken.protetik.kristianstad@skane.se
Webbsida: http://www.skane.se

Centrum för Specialisttandvård – Oral Protetik
S:t Laurentiigatan 10
221 21 LUND
Tfn: 046-275 92 00
E-post: speckliniken.protetik.lund@skane.se
Webbsida: http://www.skane.se

Centrum för Specialisttandvård – Oral Protetik
Spårvägsgatan 12
214 27 MALMÖ
Tfn: 040-623 06 10
E-post: speckliniken.protetik.malmo@skane.se
Webbsida: http://www.skane.se

Fakultet

Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Avdelningen för Oral Protetik
Carl Gustafs väg 34
205 06 MALMÖ
Tfn: 040- 665 85 02
Webbsida: http://www.od.mah.se

Privat

Ahlcrona Bengt
Södra Förstadsgatan 30
211 43 MALMÖ
Tfn: 040-723 85

Christerssons Tandvårdsteam
Drottninggatan 62
252 21 HELSINGBORG
Tfn: 042- 12 15 40

Cristianson Ulf
St Södergatan 4
222 23 LUND
Tfn: 046-12 17 17

Hultén Johan
Södra Förstadsgatan 30
211 43  MALMÖ
Tfn: 040-32 20 09

Håkan Thufvesson
Östergatan 4B
273 30 TOMMELILLA
Tfn: 0417-101 43

Kisch Jenö
Ö. Rönneholmsvägen 26
211 47 MALMÖ
Tfn: 040-23 55 44

Klemendz Gunnar
S Förstadsgatan 30
211 43 MALMÖ
Tfn: 040- 97 83 33

Korduner Eva-Karin
Östra Vallgatan 35D
233 61 LUND
Tfn: 046-14 21 24