Östergötland

Landsting

Centrum för Oral Rehabilitering Norrköping
Folktandvården Druvan Magasingatan 2
601 82 NORRKÖPING
Tfn: 011-22 29 21, 22 29 22
Fax: 011-22 49 58

Centrum för Oral Rehabilitering Linköping
Torkelbergsgatan 11
581 85 LINKÖPING
Tfn: 010-105 95 31
Fax: 010-103 88 47
E-post: FtvOralRehabilitering@regionostergotland.se