Örebro

Landsting

Avd för Oral Protetik, Centrum för Specialisttandvård
Box 1126
701 11 ÖREBRO
Tfn: 019-6024080
Fax: 019-6024085
E-post: ftv.spec.protetik@orebroll.se
Webbsida: http://www.orebroll.se/folktandvården/