Kronoberg

Landsting

Protetik och bettfysiologikliniken
Klostergatan 16B, 2tr

Tfn: 0470-58 89 12
Fax: 0470-58088095
Privat

Tandläkarhuset
Bolmstadsvägen 42
341 34 LJUNGBY
Tfn: 037283480
E-post: hakestam@odontdr.se