Kalmar

Landsting

Oral Protetik/ Specialist- och Sjukhustandvården
Länssjukhuset, Hus 2
391 85 KALMAR
Tfn: 0480-847 74
Fax: 0480-44 89 88
E-post: tvprotk@ltkalmar.se
Webbsida: www.ltkalmar.se

Specialisttandpolikliniken för Oral Protetik
Västerviks sjukhus
593 81 VÄSTERVIK
Tfn: 0490-863 09
Fax: 0490-865 28
E-post: tvprotv@ltkalmar.se