Kalender

Kalendarium 

2024

22 maj                         SFOPs ST-kurs – Tandslitage, Karlstad

23-24 maj                   Vårmötet, Karlstad

16-17 aug                    SSPD 2024, Oslo

25-27  sep                  Tylösandsdagarna

24 – 26 okt                 EAO, Berlin, Tyskland

13- 15 nov                   Odontologisk Riksstämma Götebrog

25 nov                         SFOPs handledarmöte– nätverksmöte för huvudhandledare, Uppsala