Jönköping

Landsting

Avd för Oral Protetik Odontologiska institutionen
Box 1030
551 11 JÖNKÖPING
Tfn: 036-32 46 14
Fax: 036-32 49 90
E-post: oralprotetik@lj.se
Webbsida: http://www.lj.se/oi

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Odontologiska institutionen
Box 1030
551 11 JÖNKÖPING
Tfn: 036-324666
Fax: 036-324667
E-post: kompetenscenter@lj.se
Webbsida: http://www.lj.se/oi

Privat

VätternTandläkarna
Västra Storgatan 10
553 15 JÖNKÖPING
Tfn: 036-124340
Fax: 036-124351
E-post: info@vatterntandlakarna.se
Webbsida: http://www.vatterntandlakarna.se