Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Hej,

Socialstyrelsen översänder härmed förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST).

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på bifogade förslag om föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. Synpunkterna ska vara Socialstyrelsen till handa senast den 18 september 2017. Vi ser helst att ni endast skickar dem i elektronisk form, i Wordformat för att underlätta vårt sammanställningsarbete, till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Remissvar som skickas per post adresseras till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.

Vänligen ange diarienumret 4.1.1-14145/2017 i ämnesraden i e-brevet, eller om det skickas per post i rubriken på remissvaret.

Bilagor:

……………………………………………………………

Helene Klackenberg Ingrao

Jurist

075-247 30 36

SOCIALSTYRELSEN

Rättsavdelningen

Hälso- och sjukvårdsjuridik

106 30 Stockholm

Växel 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

 

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.