Forskningsrapport till Riksstämman

Forskningsrapport på Odontologisk Riksstämma

Göteborg 14-16 november 2018

Nu är det dags att planera och anmäla sin forskningsrapport till Riksstämman. Vi ser fram emot att upprepa förra årets lyckade session!
Vi vet att det pågår många spännande och lärorika projekt i hela protetik-Sverige och vi vill höra om dem.
Ett deltagande med en forskningsrapport innebär också chans att vinna SFOP´s prestigefyllda GULDPRIS!

Dessutom har Svenska Tandläkaresällskapet ett pris för ”Bästa forskningsrapport på riksstämman”. Detta pris har ännu inte vunnits av någon protetikforskare, så nu är det verkligen dags. Urval sker dels genom att ämnesföreningarna nominerar en rapport, dels genom att en, av Tandläkaresällskapet utsedd, jurygrupp utser finalister som bedöms under respektive rapportsession. Priset är 10 000:- och pristagaren presenteras högtidligen på riksstämmans sista dag.

En rapport ska vara 10 minuter + 5minuter frågestund. Sessionerna hålls under riksstämmans tre dagar ämnesvis. Vilken dag det blir annonseras i programboken och på webben. Rapportörer får ytterligare information efter sommaren. Som rapportör måste man vara medlem i STF för att delta. Svenska Tandläkaresällskapet står för deltagaravgiften för rapportörerna. Om inte din uppdragsgivare (klinik eller institution) kan stå för resa och uppehälle finns möjlighet att ansöka om resebidrag upp till 1500:-.

Anmälan av rapport sker senast 10 maj via e-mail till Lars Hjalmarsson samt på blankett till STS som du kan hämta på tandlakarforbundet.se/Riksstamman/Forskningsrapporter/

Vårhälsningar

Lars Hjalmarsson och Pernilla Larsson Gran

lars.hjalmarsson@dll.se

pernilla.larsson.gran@regionostergotland.se