Forskningsrapport på Odontologisk Riksstämma i Stockholm 15-17 november 2017

Forskningsrapport på Odontologisk Riksstämma
Stockholm 15-17 november 2017

 

Är du intresserad av att visa upp Ditt forskningsprojekt för kollegorna i Sverige?

Nu har du chansen!

Vi vet att det pågår mycket spännande och lärorika projekt på kliniker och fakulteter runt om i ”protetik-Sverige”. Vi välkomnar såväl stora som små projekt av både klinisk och laboratorierelaterad karaktär. Ett deltagande med en forskningsrapport innebär också möjlighet att vinna SFOP´s åtråvärda GULDPRIS.

I samband med årets Riksstämma delar också Svenska Tandläkare-Sällskapet ut pris för bästa forskningsrapport. Prissumman är 10 000 kronor. Föreningen nominerar en av sina anmälda rapporter. En jury utser sedan finalister, som i samband med ordinarie rapportsession bedöms utifrån originalitet och utformning av undersökningen, kvalitén hos det presenterade materialet, arbetets vetenskapliga värde, använda metoder och pedagogisk presentation. För att kunna nominera och utse finalister behöver vi ett abstract i samband med din rapportanmälan. Rapporter som relaterar till förbättrad oral- och allmän hälsa samt metoder för behandling prioriteras. Utsedda finalister meddelas efter sommaren, och annonseras i programboken.

En rapport ska vara 10 minuter lång + 5 minuters frågestund. Svenska-Tandläkaresällskapet står för deltagaravgiften till Riksstämman för de rapportörer som är medlemmar i STF.

Du som vill presentera Din forskning uppmanas att skicka in en intresseanmälan via e-mail senast den 1 maj till undertecknad. Bifoga ett abstract där titel och samtliga författare i studien framgår.

Vår ämnesförening SFOP sätter sedan ihop en rapportsession och anmäler den till Svenska Tandläkaresällskapet.

 

Vårhälsningar

Lars Hjalmarsson för SFOP

lars.hjalmarsson@odontologi.gu.se