Åsa Kadowakis föreläsning på Tylösandsdagarna

 

Vem väljer? Att kunna använda både ja och nej som professionell
Åsa Kadowaki är läkare, specialist i psykiatri 2003, leg KBT-psykoterapeut 2011 och handledarexamen i psykoterapi 2014. Arbetat som konsult och handledare i primärvården sedan 2004. Författare till boken ”Svensk sjukvård till vanvett – om patienten bestämmer.” Ska tandläkaren göra som han/hon bedömer är bäst eller som patienten vill? Patienten kan ha starka önskemål om behandling…
Se Åsas föreläsning här:

asa-kadowaki-tylosand-2016