Årsmöte 2023

 

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik,
torsdagen den 14 september 2023 kl 17.00 på Hotell Tylösand (lokal Watson),
Halmstad.

Dagordningen för årsmötet kan laddas ner här: https://sfop.se/om-sfop/arsmote/

Med vänlig hälsning

Styrelsen