Årsmöte 2021

 

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik torsdagen den 16 september 2021 kl. 17.00 på Hotell Tylösand (lokal Watson), Halmstad.

Om du önskar delta på distans (via Teams) krävs anmälan per mail till anastasios.grigoriadis@ki.se för att få tillgång till länk. Länken skickas någon dag före mötet.

Dagordningen för årsmötet kan laddas ner här: https://sfop.se/om-sfop/arsmote/

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen