Årsmöte 2020

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik, torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 16.30- 17.30  via digital länk.

Efter anmälan per mail till Anastasios Grigoriadis (webmaster@sfop.se) skickas en länk för deltagande i Årsmötet via Teams.

Dagordningen för årsmötet kan laddas ner här Kallelse DO Årsmötet 2020

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen