Svensk förening
för oral protetik

Swedish society for prosthodontics

Svensk Förening för Oral Protetik har till syfte att - behandla frågor som berör specialiteten oral protetik - tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen - främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet - representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och - andra organisationer - samarbeta med andra specialistföreningar. Föreningen har idag ca 300 medlemmar var av 174 är specialister i oral protetik.

 • Tylösandsdagarna

  20-22 september 2017

  Tylösand 2012001 utan SFOP
 • Odontologisk Riksstämma

  16-18 November 2016

  tema-2013-utvald-2puffimage380[1]
 • Vårmöte Norrköping

  18-19 maj 2017

  norrkc3b6ping[1]

Kalender

Vi har en kalender där du hittar alla evengemang och events. Gå vidare genom att klicka på Kalender i menyn eller klicka på länken nedan.

Gå till kalender ›